Velkommen til Nykøbing Mors Tennisklub.... 

Kontingent:

Voksne............ 900 kr

Junior op til 18 år........500 kr

Studerende........ 500 kr

Generalforsamling den 24. februar kl. 18:30

Der indkaldes til generalforsamling i Nykøbing Mors Tennisklub den 24. februar kl. 18:30

i klubbens lokaler på Ørodde. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger sin beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til aktivitetsniveau for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag (ingen i skrivende stund)

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse (Peter Overgaard og Lars Rolighed ønsker ikke genvalg)

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til

9. Eventuelt 

 

Betaling via hjemmesiden 

Såfremt du oplever problemer med betaling via hjemmesiden,

så kontakt Kristian Fredholm på 40165390 eller kfredholm@gmail.com

Der har især været problemer, hvis man har/skal skifte betalingskort. 

 

PRØVEMEDLEMSSKAB, der gælder hele vinteren:

Seniorer......... 200 kr

Junior op til 18 år........100 kr

Studerende....... 200 kr

Prøvemedlemsskab kun første vinter/sommer, herefter er det normal kontingent.

Sommerkontingent bliver automatisk trukket den 1. april.

Nye medlemmer kan afhente nøgle hos Kristian Fredholm efter aftale på 40165390

 -------------  
  Weebmaster og banemand: Mads Jensen, tlf 25178214. mailadr: mcj.hobby@gmail.com 
Formand: Peter Overgård, Legindvej 15, 7900 Nykøbing Mors. 40423701
BANEadresse: Ørodden 7900 Nykøbing Mors